Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(1) Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

(2) Δεν μπορείτε, και δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, άδεια, πώληση, διανομή, αλλαγή, πρόσθεση, διαγραφή ή γενικώς τροποποίηση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσετε ή να παρέμβετε (ή να αποπειραθείτε να παρενοχλήστε ή να παρέμβετε) ή να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα.

(3) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών βάση του νόμου 2121.
Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920 και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83 και 93/98 της ΕΟΚ.

(4) Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links).

(5) Οι χρήστες/συνδρομητές οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.